Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátelé,

zde naleznete Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2018. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Pokyn předsedy č. 3-2018 – ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2018

Pokyn předsedy č. 4-2018 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2018

Pokyn předsedy č. 5-2018 – ke statistickému šetření stavu členské základy v ČUS k 31.12.2018

Publikováno
V rubrikách Novinky