Pokyny předsedy ČUS

Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Pokyn předsedy č. 1 – 2021 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2021

Pokyn předsedy č. 3 – 2021 – ke statistickému šetření stavu členské základy ČUS k 31.12. 2021

Pokyn předsedy č. 4 – 2021 – ke zpracování finančních výkazů za rok 2021

 

Publikováno
V rubrikách Novinky