Postup při vyplňování žádosti MŮJ KLUB 2021

Doporučujeme tento postup:

  • Ti z vás, kteří ještě nejsou registrování do Rejstříku sportu musí provést registraci (www.rejstriksportu.cz).
  • Jakmile budete zaregistrováni, nahrajte do Rejstříku sportu svoji členskou základnu – tady můžete použít členskou základnu z IS ČUS (po přihlášení do IS ČUS v sekci členové kliknete na „Export rejstřík“, jakmile se vám soubor stáhne, otevřete jej, dáte soubor –> uložit jako –> soubor si pojmenujete, jak budete chtít –> uložit jako typ: musí být CSV (textový soubor s oddělovači) a takto uložený soubor zavřete). Poté už jej neotvírejte. V Rejstříku sportu dáte Import/Export a tam nahrajete členskou základnu, kterou jste si uložili.

V případě, že se vám objeví při nahrání importu zpracováno s chybami a protokol chyb je prázdný, tak mi dejte vědět.

Samozřejmě pokud nechcete, nemusíte používat členskou základnu z IS ČUS. V sekci Import/Export můžete stáhnout také prázdný formulář sportovci/trenéři a vyplnit v něm povinné údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, druh osoby, sportovcem od a druh sportu). Jakmile tento soubor vyplníte, tak jej poté nahrajete zpět do Rejstříku sportu.

  • Poté v Rejstříku sportu doplňte sekci „Statutární orgány“ (kontakty, …).
  • Překontrolujte a doplňte údaje „Sportovní organizace“ (kontakty organizace, bankovní spojení, …).
  • Jakmile budete mít vše překontrolované a správně vyplněné, přejděte na „Podání/aktualizace žádosti o dotaci“. Manuál k vyplňování žádosti naleznete zde.

 

Při vyplňování žádosti bude potřeba zajistit přílohy.

Jedná se o tyto přílohy:

  • Vlastnická struktura dle § 14 rozpočtových pravidel (viz příloha) – také ji můžete najít na webových stránkách https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/ pod názvem „Příloha – Formulář k doložení vlastnické struktury“.
  • Potvrzení o vedení účtu – je potřeba tedy doložit: potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.
  • Plná moc – pouze v případě, že žádost nepodává statutár. Opět ji najdete na webových stránkách https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/ pod názvem „Příloha – plná moc k zastupování“.

 

Ve Výzvě je uvedeno, že k elektronické žádosti postačí kopie těchto příloh a doporučuje se je nahrát ve formátu PDF.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat buď telefonicky nebo e-mailem. Jsme vám plně k dispozici.

Publikováno
V rubrikách Novinky