Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR! za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři). 

Svazy a TJ/SK se zaměstnanci tak mají povinnost zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance (na odborném pracovišti nebo samotestovací sady), a od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. Celé znění opatření ministerstva zdravotnictví naleznete na zde

 

Testovat se nemusí :

– zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),

– osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,

– osoby s certifikátem MZDR  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

 

Doporučujeme:

– informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 30.3.2021), např. e-mailem

– zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti

– národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS, kontakt: covid@centrumlab.cz

– vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.)

– vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)

– uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce)

 

Ministerstvo zdravotnictví také sjednotilo pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. Jedná se o povinnost vést evidenci testování a postup při pozitivním výsledku testu – veškeré informace se dozvíte zde.

 

Přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí přináší např. web Hospodářské komory ČR -naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky