Projekt „ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020“

Připomínám, že do 30. 11. 2019 můžete zasílat přihlášky do akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020. Přihlášku naleznete zde.

Podmínky zařazení akcí do projektu:

  1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4. akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  5. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  6. dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  7. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  8. termín konání akcí je od 1. 1. do 31. 12. 2020.
Publikováno
V rubrikách Novinky