Rozdělení dotací PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách rozdělení dotací v programu VIII pro rok 2016 (1. část). Jedná se o žádosti, které byly odevzdány bez nedostatků, v řádném termínu a žadatelé splnili podmínku minimálního počtu 20 členů mladších 18 let.

Seznam TJ/SK naleznete zde:

Program VIII – neinvestiční dotace na rok 2016

Publikováno
V rubrikách Novinky