Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu – Program VIII

Ministerstvo školství na základě skutečností, že hlavním posláním celého programu č. VIII je podpořit sportování dětí a mládeže, akceptovalo „nezásadní“ vady ve vyřazených žádostech v rámci části 4 tohoto programu a přehodnotilo takto označené žádosti. Z uvedeného důvodu bylo dodatečně podpořeno 92 žádostí v celkové výši 4 782 500 Kč.

Více informací včetně seznamu podpořených tělovýchovných jednot a sportovních klubů se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky