Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace k Výzvě Můj Klub 2022

Součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní alokaci Výzvy.  NSA v souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,92.

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace.

Publikováno
V rubrikách Novinky