Sportovec Zlínského kraje za rok 2018

Vážení sportovní přátele,

Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2018. V příloze zasílám potřebné dokumenty. Nominace zasílejte, jak je uvedeno ve Výzvě, do 28. 2. 2019.

 

Další info

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 748
http://www.kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty:

Výzva Sportovec Zlínského kraje 2018

Nominační formuláře_Sportovec Zlínského kraje 2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ_SPORTOVEC ZK 2018

Publikováno
V rubrikách Novinky