SPORTOVNÍ TŘÍDA S INTENZIVNÍ VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

Základní škola Vsetín, Luh 1544 se chystá pro školní rok 2021/2022 otevřít sportovní třídu s důrazem na podporu výuky cizích jazyků.

Nabídka –> zařazení žáka do 6. ročníku sportovní třídy s rozšířenou výukou Aj, tzn. pro žáky stávajících 5. ročníků.
Třída je určena žákům, kteří se intenzivně věnují sportu a potřebují individuální přístup, možnost konzultací, příp. individuální vzdělávání. U třídy se klade důraz na kompenzující pohybové aktivity, spolupráci se sportovními svazy a výuku cizích jazyků.

Věříme, že společně v našem okrese najdeme nadějné mladé sportovce a Základní škola Luh 1544 vytvoří naším nadějným sportovcům co nejvýhodnější podmínky pro získání kvalitního vzdělání a zároveň dosažení úspěchů na sportovním poli.

Publikováno
V rubrikách Novinky