VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC

MŠMT vyhlásilo Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města.

Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2

Publikováno
V rubrikách Novinky