Úprava pojistné smlouvy – úrazové pojištění členů

U úrazového pojištění členů u Pojišťovny VZP, a.s. byl uzavřen dodatek smlouvy.

V dodatku smlouvy se upravily výše pojistných částek a některé podmínky. Znění dodatku naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky