Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vážení sportovní přátele,

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k vyúčtování neinvestiční dotace MŮJ KLUB 2019 a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019.

Odkaz na webové stránky MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1

Publikováno
V rubrikách Novinky