Vyúčtování program VIII za rok 2017

Vyúčtování za rok 2017 je nutné nahrát do systému is-sport, a poté zaslat v listinné podobě na MŠMT. Systém má být zpřístupněn od 8. 12. 2017. Manuál k vyúčtování naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky