Můj klub 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých webových stránkách Výzvu 18/2023 – MŮJ KLUB 2024.

➡️celková alokace se navýšila na 1 690 000 000 korun.
➡️oprávněný žadatel je klub, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.
➡️podpora se týká sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují.
➡️sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety.

Zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hodin.
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2024 do 12:00 hodin.


Veškeré informace se dozvíte zde.

Výzva MŮJ KLUB 2024

Publikováno
V rubrikách Novinky