!Výzva MŮJ KLUB 2020!

MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT – http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7. října 2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019. Znění Výzvy a příloh naleznete na webových stránkách http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020.

Publikováno
V rubrikách Novinky