!Podněty na přípravu nového zákona o sportu!

Předseda ČUS Miroslav Jansta v dopise vyzývá základní články sportu, aby se aktivně zapojily do příprav nového zákona o sportu.
V dopise naleznete informaci o přípravách zákona a především odkaz na aktivní formulář, prostřednictvím kterého můžete svoje náměty, doporučení a návrhy co by měl zákon ošetřit, posílat přímo řídícímu týmu, který zákon nyní sestavuje. Vzhledem k rychlému postupu příprav zákona Vám můžeme doporučit uplatnit Vaše případné náměty co nejdříve, ideálně nejpozději do dvou, tří týdnů od distribuce tohoto dopisu.

Publikováno
V rubrikách Novinky