Opětovné prodloužení příjmu žádostí Můj Klub 2024

Národní sportovní agentura dodatkem č. 3 prodloužila příjem žádostí u výzvy Můj Klub 2024 do 26.1.2024.

Publikováno
V rubrikách Novinky