Registrace do Rejstříku sportu NSA

Vážení sportovní přátele,

blíží se čas podávání žádostí o dotaci MŮJ KLUB 2021 (od 15. 10. 2020). Z tohoto důvodu Vás chceme upozornit, že je potřeba být zaregistrován na webových stránkách https://www.rejstriksportu.cz/.

Ti z Vás, kteří ještě nejsou zaregistrováni, doporučujeme, aby registraci neodkládali a udělali ji do 8. 10. 2020.

V termínu od 8. 10. 2020 do 15. 10. 2020 nebude Rejstřík sportu NSA přístupný z důvodu přenosu dat ze „starého“ systému do „nového“ systému Rejstříku. Tento přesun však bude proveden pouze u těch SK/TJ, které zašlou registraci do 8. 10. 2020.

Registrace do Rejstříku sportu je jednoduchá. Viz odkaz na video: https://ctrlv.tv/Qfyq. Jakmile registraci dokončíte, stáhněte si žádost a tuto žádost zašlete jednou ze tří možností:

  • Elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky NSA: vnadiz2).
  • E-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cz.
  • V listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Jakmile se zaregistrujete, tak je potřeba aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020. K tomu můžete využít IS ČUS, kde je již nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“, která umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do „starého“ systému Rejstříku NSA. Protože nevíme, jak bude vypadat datová struktura souboru pro nahrání sportovců a trenérů v „novém“ systému, doporučujeme, abyste aktualizovaly údaje o sportovcích a trenérech už ve „starém“ systému, tj. do 8. 10. 2020. Ve „starém“ prostředí Rejstříku NSA je pro aktualizaci dat nutné nejprve stornovat starý zápis a následně provést nový zápis. Zápisy se totiž nepřepisují.

Od 15. 10. 2020 by měl být spuštěn „nový“ Rejstřík sportu, který už bude obsahovat také formulář pro podání žádosti na MŮJ KLUB 2021.

V případě, že budete s čímkoliv potřebovat pomoct, zavolejte nebo napište.

Publikováno
V rubrikách Novinky