Rejstřík sportu

Dnem 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od 27.5. 12:00 hod. do 31.5. 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1.6.2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.Rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

Publikováno
V rubrikách Novinky