Výkladové stanovisko NSA k Usnesení vlády ČR č. 490 a č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření

Národní sportovní agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko. Více informací se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky