Upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví

Upozorňujeme TJ/SK na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví – Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nezveřejnění může mít za důsledek, že TJ/SK nemůže z důvodu nezveřejnění obdržet dotace.

Publikováno
V rubrikách Novinky