Zveřejnění výroční zprávy v IS-SPORT MŠMT

Připomínáme všem TJ/SK, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2019. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT – https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu – rozvahy a výsledovky (finanční výkaz lze stáhnout z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení. Nezapomeňte výroční zprávu podepsat.

Publikováno
V rubrikách Novinky